"Magsikap"
by zyra may azarcon.........................................
Mistula nalang bang pagsisikap ang dapat gawin?
Tama,dahil para ito sa bukas na pinapangarap natin
huwag kang maging gahis sa lahat ng pagda-daanan
sapagkat tayo,ikaw ay nagsisimula pa lamang

Dumukdok man tayong lahat sa pinaka-kailaliman
Tandaan,na tayo'ng lahat ay may patutunguhan
sa muwang na alam nating pinagda-daanan
kaya huwag patatalo sa takbo ng kapalaran..

Makamit,kamitin!ang mataas na tagumpay na may pgpapa-kumbaba
huwag makalimot sa pinanggalingan,lalong-lalo na sa kataas-taasan
upang landas ng buhay ay umunlad matikman ang tamis ng tagumpay...

Comments would be appreciated by the author, zyra may azarcon
 
  321-784-1468 

This site was inspired by and is dedicated to FiFi

Visit the Human side of Rainbow Bridge - BelovedHearts.com